1 เดือน 1 กิจกรรม โรงเรียนวัดสันติธรรม
เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ทำกิจกรรมทำบุญกลางบ้าน
วิชาการดี 1 เดือน 1 กิจกรรม //เดือนกุมภาพันธ์
วิชาการดี 1 เดือน 1 กิจกรรม //เดือน ธันวาคม
วิชาการดี 1 เดือน 1 กิจกรรม //เดือนมกราคม
กิจกรรมการอ่านเขียนโรงเรียนวัดสันติธรรม
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
กลุ่มสาระวิทศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ลูกเสือโรงเรียนวัดสันติธรรม
รีวิวหน้าโรงเรียนวัดสันติธรรม
กลุ่มสาระภาษาไทย