ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวรรค์ นกเขียว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ค. 2532 ถึง 30 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช ห่วงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ธ.ค. 2548 ถึง 30 ธ.ค. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย รอดไพรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธ.ค. 2551 ถึง พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ทองโสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0899449266
อีเมล์ : 1060220046@pracharath.ac.th