รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดสันติธรรม
หมู่ที่ 3 ต.หนองกรด   ตำบลหนองกรด  อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240
เบอร์โทรศัพท์ (056) 870127
Email : watsantithamschool60240@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :