ข้อมูลติดต่อ

URL.แผนที่โรงเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรม
https://goo.gl/maps/6dQXaoeCgqDkJJxy5

 
         ข้อมูลทั่วไป
 
         โรงเรียนวัดสันติธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240
โทรศัพท์ 056-870127  
www.watsantithum.com
 
     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายวิทยา ทองโสม
เบอร์โทรศัพท์ 0899442966


แผนที่โรงเรียนวัดสันติธรรม https://map.longdo.com/p/A10319136