กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัชวาล์ จิตขุนทด
ครู คศ.3

นางสนธี ศรีสังข์
ครู คศ.3

นายยงยศ ศิริสัมพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6