ปฐมวัย

นางอริยา เหรียญทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสายไหม เกสการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3